نشانه هایی از دولت موعود
45 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تشکیل دولتِ واحدِ عدل‏گستر جهانى، آرزویى است که همه مردمان باورمند و عدالت‏خواه در انتظار آنند و در هر وقت و ساعتى، صادقانه خدا را براى بر پایى آن مى‏خوانند. اما سؤال این است که: «امام عصر(عج) چگونه نظام‏هاى سیاسى گوناگون جهان را از میان بر مى‏دارد و نظامِ واحد جهانى تشکیل مى‏دهد؟» «در حکومت او چگونه گرسنه‏اى یافت نمى‏شود و فسادى صورت نمى‏گیرد؟» اثر حاضر به سؤال‏هاى فوق به صورت تفصیلى، در سه بخش، پاسخ مى‏دهد: در بخش اول، دورنمایى از جهان پیش از ظهور را ترسیم مى‏کند. بخش دوم چگونگى انقلاب جهانى امام مهدى(عج) را کاوش کرده است و در بخش سوم، حکومت آن حضرت و اوضاع زمانه و وضعیت علم و دانش و فرهنگ را بررسى مى‏کند.