حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام
48 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فقه اسلامى دریاى بى‏کرانه‏اى است که پژوهشگران هر زمان که بکوشند و به ژرفاى آن راه یابند، به قدر توان گهرهاى ناب و فراوان به دست مى‏آورند و کتاب حاضر گوشه‏اى از آن عمق و غنا را مى‏نمایاند. این اثر با تلاشى ستایش‏برانگیز، آراى فقیهان شیعه و سنى را گردآورده و گاه بر آنها تجزیه و تحلیل و نقدهایى را افزوده است. کتاب در دو بخش سامان یافته است: 1 . موارد زندان با 14 فصل؛ از جمله: حبس در مورد قتل، دزدى، مرتد، فحشا، حبس در مسائل زناشویى، حبس کارگزاران و کارکنان و... 2 . حقوق زندانى و احکام زندان با21 فصل؛ از جمله: حقّ زندانى در صورت تبرئه، حقّ زندانى براى حضور در مراسم مذهبى، حقّ ملاقات با نزدیکان و غیر آنان، حقّ رفاه، حقّ مرخصى، حقّ تعجیل در محاکمه و....