دراسات فقهیه فی مسایل خلافیه
42 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
این کتاب، به راستى، ابتکارى زیبا و بزرگ است. باید دانست که کم یافت مى‏شود در مسأله‏اى فقهى از نظر فقه امامیه، که با یکى از فتاواى ائمه مذاهب اهل سنت مطابق نباشد. بنابراین، نقاط اشتراک در فروع و فقه، تا چه رسد به اصول دین، بیشتر از نقاط اختلاف است. از این رو، چه خوب است به مسائل مشترک به دقت بنگریم و بدان اهمیت دهیم و مسائل اختلافى را برتابیم، زیرا این مقدار از اختلاف، بلکه بیشتر از آن نیست و آن حتى در بین پیشوایان مذاهب اهل سنت در اعتقادات و فقه وجود دارد. لذا خیر و صلاح در سعه صدر و دورى از تعصب گفت‏وگوها و مناظره‏ها و رعایت ادب و اخلاق اسلامى است. آن گاه به بحث و مناقشه در مورد آرا و ادله فقهى پرداخته شود.