سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
صدا و سیمای مرکز قم 
کارشناس مذهبی 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و فرهنگی 
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت قم 
عضو هیئت علمی 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مراکز تخصصی مهدویت 
عضو شورای علمی 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
رجال 
تدریس 
حوزه علمیه بیروت 
مدرس 
 
 
سطوح و خارج 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
دروس مقدمات 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
فقه و اصول و خارج 
تدریس 
حوزه علمیه قم و مدرسه امام رضا 
مدرس 
 
 
خارج فقه 
تدریس 
حوزه علمیه قم و مدرسه امام رضا 
مدرس 
 
 
کفایه 
تدریس 
مدرسه امام خمینی قم 
مدرس 
 
 
عقاید و کلام 
تدریس 
مرکز مهدویت قم 
مدرس 
 
 
دروس حدیث شناسی و منبع شناسی 
تدریس 
مرکز مذاهب اسلامی 
مدرس 
 
 
فقه مقارن، رجال مقارن، حدیث